Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolinka
Sídlo:
- 0, 99128 Dolinka
IČO:
00319287
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
12.06.2013
Koniec kontroly
21.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Obec Dolinka_037_2013_1110_1070.pdf
Veľkosť: 143 KB, Dátum zverejnenia: 21.10.2013

Späť