Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Stráža
Sídlo:
Stráža 0, 01304 Stráža
IČO:
00321630
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-053/2013/1140

Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako 1 000 obyvateľmi
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2013/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s verejnými
Začiatok kontroly
14.05.2013
Koniec kontroly
22.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Stráža_KA-053_2013_1140_1140.pdf
Veľkosť: 217 KB, Dátum zverejnenia: 22.08.2013

Späť