Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kosihy nad Ipľom
Sídlo:
Kosihy nad Ipľom 164, 99111 Kosihy nad Ipľom
IČO:
00319406
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
22.01.2015
Koniec kontroly
10.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Obec Kosihy nad Iplom_015_2015_1130_1070.pdf
Veľkosť: 364 KB, Dátum zverejnenia: 10.02.2015

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
12.06.2013
Koniec kontroly
21.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Obec Kosihy nad Iplom_037_2013_1110_1070.pdf
Veľkosť: 156 KB, Dátum zverejnenia: 21.10.2013

Späť