Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajská prokuratúra
Sídlo:
Partizánska cesta 1, 97562 Banská Bystrica
IČO:
00166456
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-072/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2013/1030
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti vyna
Začiatok kontroly
09.09.2013
Koniec kontroly
03.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Krajska prokuratura_KA-072_2013_1030_1070_publikovanie.pdf
Veľkosť: 544 KB, Dátum zverejnenia: 03.11.2013

Späť