Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajská prokuratúra
Sídlo:
Mojmírova 5, 04162 Košice-Staré Mesto
IČO:
00166464
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-072/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2013/1030
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti vyna
Začiatok kontroly
24.09.2013
Koniec kontroly
06.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_KP Kosice_072_2013_1030_1090.pdf
Veľkosť: 251 KB, Dátum zverejnenia: 06.11.2013

Späť