Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Sídlo:
Radlinského 32, 81319 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30792053
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť