Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
PhDr. Anna Pecháčková AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE
Sídlo:
Kuzmányho 905/5, 01701 Považská Bystrica
IČO:
14192128
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

Kontroly

KA-004/2008/0004

Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
16.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť