Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Emil Prítský - Pekáreň
Sídlo:
Nám. 1. mája 16/98, 92205 Chtelnica
IČO:
11906162
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
22.06.2008
Koniec kontroly
08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť