Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Trnavská univerzita v Trnave
Sídlo:
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
IČO:
31825249
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-020/2017/1031

Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2017/1031
Účel
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Začiatok kontroly
08.08.2017
Koniec kontroly
09.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2009/0002

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
07.06.2009
Koniec kontroly
14.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2008/0005

Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť