Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN)
Sídlo:
Slávnica 68, 01854 Slavnica
IČO:
00632406
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
17.06.2014
Koniec kontroly
03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_CSS-SLOVEN_059_2014_1080_1120 - final publikovanie.pdf
Veľkosť: 379 KB, Dátum zverejnenia: 03.11.2014

Späť