Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca
Sídlo:
M.R.Štefánika 2533, 02201 Čadca
IČO:
00632503
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
01.07.2014
Koniec kontroly
02.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZpS a DSS Cadca_059_2014_1080_1140.pdf
Veľkosť: 384 KB, Dátum zverejnenia: 02.11.2014

Späť