Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov vďaky
Sídlo:
Námestie A. Škrábika 38/3, 01501 Rajec
IČO:
17066034
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
03.07.2014
Koniec kontroly
30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov vdaky_059_2014_1080_1140.pdf
Veľkosť: 365 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2014

Späť