Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie pre seniorov v Trnave
Sídlo:
Terézie Vansovej 5, 91701 Trnava
IČO:
00611972
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
15.06.2014
Koniec kontroly
19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zariadenie pre seniorov v Trnave_KA-059_2014_1080_1130_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 514 KB, Dátum zverejnenia: 13.11.2014

Späť