Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská knižnica Bratislava
Sídlo:
Klariská 16, 81479 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00179736
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
23.01.2014
Koniec kontroly
24.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestska kniznica v Bratislave_058_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 255 KB, Dátum zverejnenia: 24.02.2014

Späť