Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vištuk
Sídlo:
Vištuk 353, 90085 Vištuk
IČO:
00305171
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
19.05.2015
Koniec kontroly
02.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vistuk_KA-015/2015/1130_1080.pdf
Veľkosť: 215 KB, Dátum zverejnenia: 02.06.2015

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.01.2014
Koniec kontroly
20.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Vistuk_058_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 343 KB, Dátum zverejnenia: 20.02.2014

Späť