Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Práznovce
Sídlo:
M. Nešpora 146/4, 95501 Práznovce
IČO:
35626526
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
20.05.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Praznovce_045_2014_1070_1100.pdf
Veľkosť: 336 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

Späť