Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Prašice
Sídlo:
1. mája 142/142, 95622 Prašice
IČO:
00310964
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
08.05.2014
Koniec kontroly
26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Prasice_045_2014_1070_1100.pdf
Veľkosť: 128 KB, Dátum zverejnenia: 26.11.2014

Späť