Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Herľany
Sídlo:
Herľany 49, 04445 Herľany
IČO:
00324183
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
23.04.2014
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Herlany_064_2014_1140_1090.pdf
Veľkosť: 4 MB, Dátum zverejnenia: 02.09.2014

Späť