Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
PE-ES, n.o.
Sídlo:
Diviacka Nová Ves 465, 97224 Diviacka Nová Ves
IČO:
37923251
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
09.07.2014
Koniec kontroly
10.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_PE-ES, n.o. _058_2014_1080_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 124 KB, Dátum zverejnenia: 10.09.2014

Späť