Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola
Sídlo:
Čsl. armády 1207, 90845 Gbely
IČO:
37840851
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
27.05.2014
Koniec kontroly
29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Zakladna umelecka skola_058_2014_1080_1130.pdf
Veľkosť: 333 KB, Dátum zverejnenia: 29.06.2014

Späť