Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Nová Ves nad Žitavou
Sídlo:
Nová Ves nad Žitavou 76, 95151 Nová Ves nad Žitavou
IČO:
00308331
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
20.05.2014
Koniec kontroly
17.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Nova Ves nad Zitavou_058_2014_1080_1100.pdf
Veľkosť: 314 KB, Dátum zverejnenia: 17.06.2014

Späť