Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vinohrady nad Váhom
Sídlo:
Vinohrady nad Váhom 355, 92555 Vinohrady nad Váhom
IČO:
00306304
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
08.05.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vinohrady nad Vahom_045_2014_1070_1130.pdf
Veľkosť: 458 KB, Dátum zverejnenia: 24.11.2014

Späť