Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Rudinka
Sídlo:
Rudinka 118, 02331 Rudinka
IČO:
00314269
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
13.05.2014
Koniec kontroly
06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Rudinka_KA_045_2014_1070_1140.pdf
Veľkosť: 188 KB, Dátum zverejnenia: 06.11.2014

Späť