Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Nový Život
Sídlo:
Eliášovce 55, 93038 Nový Život
IČO:
00305626
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
05.05.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Novy Zivot_045_2014_1070_1130.pdf
Veľkosť: 473 KB, Dátum zverejnenia: 24.11.2014

Späť