Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Jarovce
Sídlo:
Palmová 1, 85110 Bratislava-Jarovce
IČO:
00304603
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
02.09.2015
Koniec kontroly
17.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2013/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
22.09.2013
Koniec kontroly
30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MČ Bratislava - Jarovce_KA-042_2013_1080_1080 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 314 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2013

Späť