Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Žilina
Sídlo:
P. O. Hviezdoslava 798/26, 01253 Žilina
IČO:
35937874
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-014/2010/0011

Kontrola efektívnosti a účinnosti opatrení prijatých na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v zdravotnej poisťovni s majetkovou účasťou štátu
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2010/0011
Účel
Začiatok kontroly
29.08.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť