Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ostrá Lúka
Sídlo:
Ostrá Lúka 0, 96261 Ostrá Lúka
IČO:
00320161
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-053/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť