Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
Sídlo:
Čsl. armády 234/139, 96712 Kremnica
IČO:
00606987
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-055/2013/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárenie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, dodržiavanie všeobecne záväzných prá
Začiatok kontroly
10.09.2013
Koniec kontroly
29.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť