Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
PRAVEL, spol. s r.o.
Sídlo:
Prakovce 13, 05562 Prakovce
IČO:
36194832
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-025/2008/0011

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov a efektívnosti vynaložených prostriedkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
09.11.2008
Koniec kontroly
02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť