Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
Sídlo:
Mallého 2, 90901 Skalica
IČO:
36088978
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-004/2008/0004

Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
27.08.2008
Koniec kontroly
03.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť