Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
P E Z A a.s.
Sídlo:
K Cintorínu 47, 01149 Žilina
IČO:
30224918
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
16.06.2008
Koniec kontroly
09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť