Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Sídlo:
Švermova 1027/7, 97701 Brezno
IČO:
36027537
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-009/2018/1060

Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2018/1060
Účel
Poukázať na stav obhospodarovania mestských a obecných lesov a navrhnúť odporúčania na zlepšenie.
Začiatok kontroly
15.04.2018
Koniec kontroly
10.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť