Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Slovany
Sídlo:
Slovany 0, 03843 Slovany
IČO:
00316903
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
01.06.2008
Koniec kontroly
15.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť