Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolné Zahorany
Sídlo:
Dolné Zahorany 96, 98542 Dolné Zahorany
IČO:
00649643
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
19.05.2014
Koniec kontroly
14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Dolné Zahorany_KA-045_2014_1070_1070_ na publikovanie.pdf
Veľkosť: 419 KB, Dátum zverejnenia: 14.10.2014

Späť