Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Sídlo:
Holubyho 5, 90201 Pezinok
IČO:
00513032
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
07.09.2014
Koniec kontroly
11.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Malokarpatska kniznica v Pezinku_035_2014_1130_1080.pdf
Veľkosť: 341 KB, Dátum zverejnenia: 11.11.2014

Späť