Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
KM-SYSTÉM, s.r.o.
Sídlo:
Solivarská 70, 08005 Prešov
IČO:
36464589
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
25.09.2014
Koniec kontroly
29.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_KM-SYSTEM_042_2014_1030_1110_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 89 KB, Dátum zverejnenia: 29.10.2014

Späť