Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sídlo:
Židovská 1, 81515 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30794544
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
02.10.2014
Koniec kontroly
19.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Bratislavske kulturne a informacne stredisko_060_2014_1100_1080.pdf
Veľkosť: 309 KB, Dátum zverejnenia: 19.11.2014

Späť