Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TRADE MARK INVEST, s. r. o.
Sídlo:
Slovenská 1, 08501 Bardejov
IČO:
45350817
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
25.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť