Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo:
Hlavná 17, 91701 Trnava
IČO:
00598135
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
17.09.2014
Koniec kontroly
20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SKaSZ mesta Trnava_060_2014_1100_1130.pdf
Veľkosť: 404 KB, Dátum zverejnenia: 20.11.2014

Späť