Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vyšný Mirošov
Sídlo:
Vyšný Mirošov 100, 09011 Vyšný Mirošov
IČO:
00331244
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
12.05.2015
Koniec kontroly
28.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vysny Mirosov_015_2015_1130_1110.pdf
Veľkosť: 119 KB, Dátum zverejnenia: 28.06.2015

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
27.01.2014
Koniec kontroly
18.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vysny Mirosov_058_2014_1080_1110.pdf
Veľkosť: 117 KB, Dátum zverejnenia: 18.06.2014

Späť