Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Čamovce
Sídlo:
Čamovce 69, 98601 Čamovce
IČO:
00316024
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
25.03.2014
Koniec kontroly
28.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Camovce_KA-064_2014_1140_1070 zverejnenie.pdf
Veľkosť: 961 KB, Dátum zverejnenia: 28.07.2014

Späť