Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Breznička
Sídlo:
Breznička 0, 09101 Breznička
IČO:
00330337
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

Späť