Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie
Sídlo:
Čapkova 10, 81104 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
36067776
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
13.01.2014
Koniec kontroly
11.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Konvergencie _KA-041_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 124 KB, Dátum zverejnenia: 11.02.2014

Späť