Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Slovenská Ves
Sídlo:
Slovenská Ves 45, 05902 Slovenská Ves
IČO:
00326500
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.01.2014
Koniec kontroly
16.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Slovenska Ves_058_2014_1080_1110.pdf
Veľkosť: 334 KB, Dátum zverejnenia: 16.02.2014

Späť