Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie pre seniorov
Sídlo:
Lánska 957/32, 01701 Považská Bystrica
IČO:
30228271
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
16.06.2014
Koniec kontroly
03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zariadenie pre seniorov Povazska Bystrica_059_2014_1080_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 806 KB, Dátum zverejnenia: 03.11.2014

Späť