Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agapé
Sídlo:
Prostredná 37, 90021 Svätý Jur
IČO:
31783660
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
16.07.2014
Koniec kontroly
21.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Agape_KA-024/2014/1050.pdf
Veľkosť: 209 KB, Dátum zverejnenia: 21.08.2014

Späť