Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
M E T O D K A
Sídlo:
Metodova 2, 82108 Bratislava-Ružinov
IČO:
30807573
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
15.07.2014
Koniec kontroly
21.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam__METODKA__KA-024_2014_1050_1050_SNA.pdf
Veľkosť: 76 KB, Dátum zverejnenia: 21.09.2014

Späť