Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Divadlo ARÉNA
Sídlo:
Viedenská ceta 10, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO:
30777810
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
16.07.2014
Koniec kontroly
29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Divadlo ARÉNA_KA-024_2014_1050_1050 (2).pdf
Veľkosť: 250 KB, Dátum zverejnenia: 27.08.2014

Späť