Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Sídlo:
Karloveská 64, 84002 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00699438
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-015/2014/1030

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Začiatok kontroly
25.05.2014
Koniec kontroly
10.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Národný ústav celoživotného vzdelávania_KA-015_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 403 KB, Dátum zverejnenia: 10.08.2014

Späť