Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kojatice
Sídlo:
Kojatice 200, 08232 Kojatice
IČO:
00327263
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-061/2014/1110

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2014/1110
Účel
Kontrola a vyhodnotenia stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
22.01.2014
Koniec kontroly
30.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Kojatice_061_2014_1110_1110.pdf
Veľkosť: 164 KB, Dátum zverejnenia: 05.03.2014

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
31.05.2013
Koniec kontroly
28.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Kojatice_062_2013_1080_1110.pdf
Veľkosť: 139 KB, Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Späť